10-05-2023. Nyt under Solrød Fjernvarme, tidsplan & tilskud

Referat ordinær generalforsamling 2022

Referat fra ordinær generalforsamling 2022 ligger under punktet "Generalforsamling" -> "Referat og beretning"

Referat ordinær generalforsamling 2021

Referat fra ordinær generalforsamling 2021 ligger under punktet "Generalforsamling" -> "Referat og beretning"

Referat ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2021 ligger under punktet "Generalforsamling" -> "Referat og beretning"

Beretning og referat fra generalforsamlingen 2020 er nu klar under fanen Generalforsamling i fanen Referat og beretning...