Forslag modtaget til generalforsamlingen 2024

Forslag til generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Forslag om renovering af træer 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling 2021

Forslag ekstraordinær generalforsamling 2021

Genindkaldelse til generalforsamling 2020 (pdf)

Forslag til GF 2020 (pdf)

Indkaldelse og dagsorden generalforsamling 2019 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Ordinær

Generalforsamling 2016

Onsdag den 16. marts 2016, kl. 19:00

i Pepes Bar, Havdruphallen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for afdelingen til godkendelse

 4. Forelæggelse af budget

 5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen (ikke på valg)

 6. Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter

  Hanne Lund er på valg (ønsker ikke genvalg efter 29 år i bestyrelsen)

  Roland Reinholdt Nielsen, kasserer (ønsker ikke genvalg efter 30 år i bestyrelsen)

 7. Valg af 4 medlemmer til repræsentantskabet
 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet til afdelingsbestyrelsen (Byløkke 12) senest 14 dage før mødet.

 

På bestyrelsens vegne

Poul Svensen, formand

06-02-2016

Ordinær

Generalforsamling

2014

Tirsdag den 22. april 2014, kl. 19:00

i Pepes Bar, Havdruphallen

 Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget
 5. Valg af formand
 6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 7. Valg af (4) medlemmer til repræsentantskabet
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

Skal være indgivet til formanden (Byløkke 12)

senest 14 dage før mødet