Foreningens organisation

 Grundejerforeningen Ørnesædet består af 3 selvstændige afdelinger:

          Afdeling 1: Parcelhusene (93 huse)

                              (Byløkke/Køgeløkke/Fåreløkke/Horseløkke/Tyreløkke)

          Afdeling 2: Rækkehuse (77 rækkehuse) (Stenløkke/Grønløkke)

          Afdeling 3: Andelsboligforeningerne (110 andelsboliger) (Horseløkke/Tyreløkke)

                               med en underopdeling på 4 selvstændige andelsboligforeninger:

                               Andelsboligforeningen Ørnesædet 1 (37 andelsboliger)

                               Andelsboligforeningen Ørnesædet 2 (23 andelsboliger)

                               Andelsboligforeningen Ørnesædet 3 (28 andelsboliger)

                               Andelsboligforeningen Ørnesædet 4 (22 andelsboliger)

          Foreningens ledelse

          Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af 12 medlemmer

          udpeget af de 2 afdelingsbestyrelser og 1 medlem fra hver af de underopdelte

          andelsboligforeninger.

          Der vælges en foreningsbestyrelse, der består af 4 medlemmer foruden formanden.

          Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. 

          Foreningens formand er formand for repræsentantskabet

Del siden