Opdateret tidsplan 10.05.2023


Vi har dags dato talt med Solrød Fjernvarme og kan oplyse flg.

 

De forventer at sende breve ud til Tyreløkke om ca.2 uger, derefter følger Horseløkke og sidst i etape 2 ”Ulvelunden”.

 

De forventer at det bliver senest 1 September.

 

De skyder / graver et ”Blødt” 125mm isoleret rør ind til huset med de 2 fjernvarmerør i.

De genbruger ikke det eksisterende Gasrør, ej heller som trækrør, men propper blot tilgangen af, og fjerner gasmåleren.

(Hvorefter Evida skal ud og endelig afkoble tilgangen.).

Tidsplan for udførsel Tyreløkke & Horseløkke

04 August 2022_Referat mm. fra mødet d.4 Aug.2022_med fjernvarme-oplaeg-havdrup-fase-2

Sept.2021_projektforslag-for-udvidelse-af-fjernvarmeforsyningen-i-havdrup-fase-2

solroed-kommune-udbygningsplan

Tidsplan første oplæg

Aktuelle tidsplan

Denne tidsplan er efter telefonisk kontakt med Poul Sejr Nielsen A/S

 

Arbejdet med etablering af hovedledningerne forventes at starte i november og stikledningerne forventes at blive etableret i feb./ Marts 2023.

Besigtigelsen af installations adresse bliver i starten af feb. 2023 hvor der aftales det endelig omfang med hver enkelte ejer.

Installationen tager ca. 2 dage, dag 1 er nedrivning og montage af ny varmeveksler og dag 2 er forbindelse med rør og el tilslutning.

Dag 2 vil fjernvarmeværket komme og syne udførslen og kontrollere varme måler og godkende installationen.

Dag 3 er der fjernvarme som varmekilde og gasmåleren og forsyning kan fjernes.

Del siden