Regnskab 2021 og budget 2022

Regnskab 2020 og budget 2021

Regnskab 2019 og budget 2020

Regnskab 2018 og budget 2019

Regnskab 2017 og budget 2018

Regnskab 2016 og budget 2017

Regnskab 2015 og budget 2016

Årsregnskab 2015
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 til 31.12.2015


Budget 2015


Budget 2016


Budget 2017
1. rate 93x1000


Indtægter


2. rate 93x1500


Medlemskonrtingent232.500,00


232.500


232.500

Rykkergebyr150,00

Gebyrindtægt200,00


300


300

Renter

Foreningskonto


543,36


300


400

I alt
233.393,36


233.100


Udgifter
NETS (PBS)1.554,30


1.000


1.600

FIK-abonnement300,00


300


300

Snerydning8.317,89


15.000


15.000

Colas DK sidste rate af Fase 1


44.988,75


45.039
Fliseopretning i Byløkke og Køgeløkke


4.375,00


Asfalt Byløkke og Køgeløkke

Fase 2

325.000


CC Vækst, klargøring af lommer til asfalt

Fase 2

15.000


SikringsGaranti
Administration2.665,50


1.500


2.000

Møder
1.251,00


500


Vedligeh. af grønt område +beskæring af træer

8.700,00


7.500


10.500


10.000

Bestyrelsesansvarsforsikring for 1. år af 5

1.101,99


5.000


1.200


1.200

Administrator15.000

Øvrige omkostninger1.744,50


1.500


2.000

I alt
74.998,93


77.339


Årets resultat158.394,43


155.761


(155.500)

Balance pr. 31.12.2015
Aktiver
Kassebeholdning316,00

Bankbeholdning:

Nordea Foreningskonto


219.884,24

I alt
220.200,24
Passiver
Egenkapital primo61.805,81

Årets resultat158.394,43

Egenkapital pr. 31.12.2015 Revideret 19-01-2016


220.200,24


Årsregnskab 2014


Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 til 31.12.2014


Budget 2014


Budget 2015


Budget 2016


1. rate 93x1000


Indtægter
2. rate 93x1500


Medlemskonrtingent (400,00 x 93)


37.200,00


37.200


232.500


232.500


Rykkergebyr75,00


-

Gebyrindtægt100,00


300


300


300

Renter

Foreningskonto


960,11


300


300


300


Plus3 konto


21.250,00


21.250


-I alt
59.585,11


59.050


233.100
Udgifter


NETS (PBS)772,42


1.000


1.000


1.000

FIK-abonnement300,00


300


300


300

Snerydning9.816,67


9.817


15.000


15.000

Asfalt Tyreløkke, Horseløkke, Fåreløkke

Fase 1

500.000,00
45.039

1)

340.000

Fase 2

CO Have & Anlæg


Fase 1

16.625,00


50.000

*)

-


15.000

SikringsGaranti


Fase 1

3.350,00Administration3.245,90


2.000


1.500


1.500

Møder
360,00


600


500


Vedligeh. af grønt område +beskæring af træer

11.355,00


7.500


7.500


7.500Bestyrelsesansvarsforsikring for 5 år


5.000
Øvrige omkostninger-


1.500


1.500


1.500

I alt
545.824,99


72.717


77.339
Årets resultat(486.239,88)


(13.667)


155.761


(149.200)Balance pr. 31.12.2014
Aktiver


Kassebeholdning7,00
1) Afsluttende betaling for asfaltarbejdetBankbeholdning:


i Fase 1 - 10. juli 2015, efter

Nordea Foreningskonto


61.798,81
godkendelse af meddelte og
Nordea Plus3 konto


-
fotodokumenterede reparations-
(1,3 - 3,0 - 4,25)% slut 17. maj 2014

områder.


I alt
61.805,81
Passiver


Egenkapital primo548.045,69

Årets resultat(486.239,88)Egenkapital pr.31.12.2014


61.805,81


*) Renovering - genopretning af fliser på 6 fortove ved de 3 græsarealer


Årsregnskab 2013
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2013 til 31.12.2013


Budget 2013


Budget 2014
Indtægter
Medlemskonrtingent

(93x400,00)


37.200,00


37.200


37.200

Rykkergebyr

-


-

Gebyrindtægt300,00


300


300

Renter

Foreningskonto


142,53


500


300


Plus3 konto


15.000,00


15.000


21.250

I alt
52.642,53


53.000


Udgifter
NETS (PBS)762,29


1.000


1.000

FIK-abonnement300,00


300


300

Snerydning13.352,60


12.000


7.000

Renovering

Byløkke-


-Tyreløkke-


24.000


Administration200,00


1.200


2.000

Møder
-


600


Vedligeholdelse af grønt område


7.500,00


7.500


7.500


Øvrige omkostninger47,00


1.500


1.500

I alt
22.161,89


48.100


Årets resultat30.480,64


4.900


-10.850

Balance pr. 31.12.2013
Aktiver
Kassebeholdning28,00

Bankbeholdning:

Nordea Foreningskonto


48.017,69


Nordea Plus3 konto


500.000,00


(1,3 - 3,0 - 4,25)%
oprettet 17-05-2011I alt
548.045,69
Passiver
Egenkapital primo517.565,05

Årets resultat30.480,64

Egenkapital pr. 31.12.2013


548.045,69


*) Renovering - genopretning af fliser på 6 fortove ved de 3 græsarealer
Del siden